Náchodský zámek

 

Velký sál
  •  90 m²
  • kapacita max. 60 osob
  • Cena bez DPH:  1-2 hod.  6 000,- Kč    2-4 hod. 10 000,- Kč    4 a více hod. 20 000,- Kč

 

Piccolominská zahrada
  • 1 700 m²
  • kapacita max 100 osob
  • Cena bez DPH: 2-4 hod. 10 000,- Kč    4 a více hod. 20 000,- Kč

 

Kaple
  • 70 m²
  • kapacita max. 30 osob
  • Cena bez DPH: 1-2 hod. 5 000,- Kč    2-4 hod. 8 000,- Kč   4 a více hod. 12 000,- Kč